nieuws

Pesten op het werk mag niet meer

Coördineren

Pesten op de werkvloer is voortaan verboden. Althans, volgens de nieuwe Arbowet die sinds 1 januari van kracht is. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan.

Pesten op de werkvloer is voortaan verboden. Althans, volgens de nieuwe Arbowet die sinds 1 januari van kracht is. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan.

Volgens organisatiedeskundige Alie Kuiper, hebben veel werknemers te maken met ongewenste omgangsvormen. Agressie en geweld op het werk worden voor het grootste deel veroorzaakt door klanten. Agressie en geweld door medewerkers (collega’s) hebben echter veel meer impact.

De gezamenlijke noemer voor ongewenste omgangsvormen op het werk is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (psa). Werkgevers moeten de risico’s van psa opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak moeten maatregelen tegen psa worden geformuleerd. Volgens Kuiper is professioneel leidinggeven de beste preventie. Tevens moeten leidinggevenden signalen tijdig opvangen en meteen actie ondernemen.

Ongewenst gedrag neemt het snelst toe in de sectoren zorg, detailhandel, onderwijs, sociale diensten en openbaar vervoer. Van de Nederlandse werknemers heeft 21 procent te maken gehad met intimidatie door klanten en andere niet aan het bedrijf verbonden personen. 14 procent heeft te maken gehad met intimidatie door collega’s.

Bron: Management Team

Reageer op dit artikel