nieuws

Slechts een op de vijf ziekmeldingen is ‘echt’

Coördineren

Heb jij van die collega’s die om de haverklap opbellen omdat ze ziek zijn maar net niet ziek genoeg om een terrasje in de zon te pakken? Dan ben je niet de enige. Slechts een op de vijf ziekmeldingen is echt, zegt een kwart van de Europese werkgevers.

Heb jij van die collega’s die om de haverklap opbellen omdat ze ziek zijn maar net niet ziek genoeg om een terrasje in de zon te pakken? Dan ben je niet de enige. Slechts een op de vijf ziekmeldingen is echt, zegt een kwart van de Europese werkgevers. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting. Het onderzoek is gehouden onder 382 werkgevers in 16 Europese landen, waaronder Nederland.

Onslaan… zal menigeen zeggen. Maar dat is iets waar veel werkgevers niet op zitten te wachten. Toch kan het soms bittere noodzaak zijn. Het Nederlandse recht biedt een aantal mogelijkheden voor het ontslaan van een zieke medewerkers:

– met instemming van de werknemer
– reorganisatie
– verzwijgen medische beperkingen
– verstoorde arbeidsverhouding
– veiligheidsrisico’s

Werkgevers staan sterker dan ze denken, maar het blijft daarbij wel een kwestie van goed voorbereiden en alle regels goed navolgen. Om de kans dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt te verkleinen voordat iemand (ziek of niet ziek) voor ontslag wordt voorgedragen moet de werkgever:

– de werknemer op zijn gedrag aanspreken en hem wijzen op de gemaakte afspraken;
– communicatie en eventuele (vervolg)afspraken vastleggen in het personeelsdossier;
– bij herhaalde overtredingen van de verzuimregels de werknemer schriftelijk wijzen op de mogelijkheid dat zijn loon kan worden opgeschort of zelfs kan worden ingehouden
– hierna het loon daadwerkelijk opschorten of inhouden en alle acties schriftelijk aan de medewerker melden. In de brieven de reden van de sanctie en de eventuele termijn ervan vermelden. Maar hem ook uitleggen hoe lang de sanctie duurt en hem wijzen op een volgende sanctie.
– de laatste sanctie: voordragen voor ontslag.

Bron: HRpraktijk.nl

 

Reageer op dit artikel