nieuws

Spelregels voor werkoverleg

Coördineren

Goed werkoverleg bevordert de samenwerking en de sfeer op je afdeling. Om dat overleg in goede banen te leiden moet je je aan een aantal spelregels houden. Dan gaat iedereen er graag heen en kan ook elke medewerker zijn zegje doen.

Goed werkoverleg bevordert de samenwerking en de sfeer op je afdeling. Om dat overleg in goede banen te leiden moet je je aan een aantal spelregels houden. Dan gaat iedereen er graag heen en kan ook elke medewerker zijn zegje doen.

– Vertel aan het begin van het overleg dat het de  bedoeling is dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat ze niet bang hoeven zijn hun mening te uiten omdat dit geen gevolgen heeft.
– Beperk de tijd: voor mensen die niet gewend zijn te vergaderen  mag een werkoverleg niet langer dan 1½ uur duren. Heb je meer tijd nodig, plan dan een nieuw overleg op een ander tijdstip. 
– Hou je aan de agendapunten. Wordt er toch een ander punt ingebracht, grijp dan direct in en neem dit punt mee naar het volgende overleg.
– Probeer als gespreksleider iedereen aan het woord te laten komen, ook de minder uitgesproken personen.
– Kom terug op afspraken die in het laatste werkoverleg zijn gemaakt en bekijk of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden.
– Zet afspraken die tijdens het overleg zijn gemaakt, gelijk op papier.
– Hou aan het eind van het overleg een rondvraag. Bij deze ronde kan iedereen op- of aanmerkingen maken, (korte) vragen stellen of onderwerpen opgeven voor het volgende werkoverleg.

Reageer op dit artikel