nieuws

Steeds meer deeltijdbanen

Coördineren

Tussen 1995 en 2003 is het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid gestegen van 40 procent naar 46 procent. Die toename vond plaats in alle bedrijfstakken en bij zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tussen 1995 en 2003 is het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid gestegen van 40 procent naar 46 procent. Die toename vond plaats in alle bedrijfstakken en bij zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal deeltijdbanen in het bedrijfsleven steeg tussen 1995 en 2001 met 5,5 procent per jaar, het aantal voltijdbanen met 1,8 procent per jaar. Zelfs in de periode van 2001 tot 2003, toen de groei van de werkgelegenheid stagneerde, nam het aantal deeltijdbanen toe.

Bedrijfstakken waar het meest in deeltijd wordt gewerkt zijn de zorg (77 procent van de banen), de horeca (72 procent), de zakelijke dienstverlening (49 procent) en de handel (47 procent). In de bouw en de industrie zijn de minste deeltijdwerkers.

Reageer op dit artikel