nieuws

Wat bespreek je in het werkoverleg?

Coördineren

Welke onderwerpen kun je tijdens het werkoverleg bespreken? Maak gebruik van dit lijstje van mogelijke en onmogelijke onderwerpen. Je kunt het aanvullen voor jouw eigen situatie.

Welke onderwerpen kun je tijdens het werkoverleg bespreken? Maak gebruik van dit lijstje van mogelijke en onmogelijke onderwerpen. Je kunt het aanvullen voor jouw eigen situatie.

Wel bespreken:
– Arbeidsomstandigheden zoals veiligheid, werktijden, hygiëne en  rookruimten.
– Het werk en de uitvoering zoals nieuw aan te schaffen materiaal of  meubelen en machines, werkmethoden, nieuwe producten, taakverdeling en roosters.
– Personeelsaspecten zoals ziekte, vakantie, regeling voor overwerk, samenwerking.
– Algemene zaken zoals omzetcijfers, jarenplannen, toekomstige veranderingen en voortgang van werkoverleg.

Niet bespreken: 
– Persoonlijke, individuele zaken.
– Functioneringszaken.
– Onenigheid tussen mensen onderling of tussen chef en medewerker.

Reageer op dit artikel