vraag & antwoord

Hoe kan ik met mijn collega tot goede besluitvorming komen over de gang van zaken op ons secretariaat?

Coördineren

Een besluit kan zorgvuldiger worden genomen als je van tevoren een aantal zaken op een rij zet en bespreekt: Wat is het probleem waar je een oplossing voor zoekt? Formuleer de probleemstelling zo duidelijk en volledig mogelijk. Inventariseer alle aspecten die met het probleem verbonden zijn: verzamel informatie, bekijk verschillende invalshoeken. Bespreek samen met je […]

Een besluit kan zorgvuldiger worden genomen als je van tevoren een aantal zaken op een rij zet en bespreekt:

  • Wat is het probleem waar je een oplossing voor zoekt? Formuleer de probleemstelling zo duidelijk en volledig mogelijk.
  • Inventariseer alle aspecten die met het probleem verbonden zijn: verzamel informatie, bekijk verschillende invalshoeken.
  • Bespreek samen met je collega jullie persoonlijke meningen, wensen en ideeën over het onderwerp.
  • Bespreek eventueel alternatieve voorstellen of oplossingen.
  • Hierna kun je gaan ordenen. Probeer de verschillende aspecten met elkaar in verband te brengen. Registreer wat het hoofdonderwerp is en wat bijzaken zijn. Je kunt hierbij gebruikmaken van mindmaptechniek. Herdefinieer en herformuleer hierna de oorspronkelijke probleemstelling.
  • Neem de tijd om tot een besluit te komen en vraag eventueel aan collega’s of deskundigen om bemiddeling of advies.

Bron: Vergadertechniek en groepsgesprek, drs.A.H.S. Stemerding

Reageer op dit artikel