vraag & antwoord

Hoe maak ik als leidinggevende voor de functioneringsgesprekken duidelijke werkafspraken met de medewerkers van het secretariaat?

Coördineren

SMART is een methode om doelen en afspraken op een heldere manier te formuleren. Voorafgaand aan het functioneringsgesprek kunnen jij en de medewerker vaststellen welke onderwerpen jullie willen bespreken. Leg de afspraken die jullie maken schriftelijk vast. SMART maakt afspraken uitvoerbaar en volledig. Met SMART heb je criteria in handen om te beoordelen of een […]

SMART is een methode om doelen en afspraken op een heldere manier te formuleren. Voorafgaand aan het functioneringsgesprek kunnen jij en de medewerker vaststellen welke onderwerpen jullie willen bespreken. Leg de afspraken die jullie maken schriftelijk vast. SMART maakt afspraken uitvoerbaar en volledig. Met SMART heb je criteria in handen om te beoordelen of een afspraak is nagekomen.

Een goede afspraak moet voldoen aan de kenmerken van SMART. SMART staat voor:

  • Specifiek: de doelen en afspraken zijn specifiek, geformuleerd in termen van concrete resultaten.
  • Meetbaar: de doelen en afspraken zijn meetbaar in termen van kwantiteit, kwaliteit, tijd en geld.
  • Acceptabel: de doelen en afspraken zijn voor jezelf en anderen acceptabel.
  • Realistisch: de doelen en afspraken zijn haalbaar en uitvoerbaar.
  • Tijdgebonden: de afspraken zijn voorzien van een (eind)datum.

Reageer op dit artikel