vraag & antwoord

Hoe vul ik de functie van projectassistente in?

Coördineren

Vaak wordt een projectteam zo samengesteld dat deskundigheid op verschillende gebieden aanwezig is. Van alle leden van het projectteam wordt verwacht dat zij een inhoudelijke bijdrage leveren en taken uitvoeren, gebaseerd op hun vakkennis en ervaring. Daarnaast zal de projectleider elk teamlid specifieke verantwoordelijkheden toewijzen.Van de projectassistente kan worden verwacht dat zij: persoonlijke deskundigheid inbrengt […]

Vaak wordt een projectteam zo samengesteld dat deskundigheid op verschillende gebieden aanwezig is. Van alle leden van het projectteam wordt verwacht dat zij een inhoudelijke bijdrage leveren en taken uitvoeren, gebaseerd op hun vakkennis en ervaring. Daarnaast zal de projectleider elk teamlid specifieke verantwoordelijkheden toewijzen.

Van de projectassistente kan worden verwacht dat zij:

  • persoonlijke deskundigheid inbrengt
  • secretariële werkzaamheden verricht
  • aan de werkgroep en de projectleider rapporteert
  • met externe betrokkenen over de voortgang van de activiteiten communiceert
  • resultaten uitwerkt
  • initiërend en coördinerend optreedt
  • verantwoordelijk is voor de informatievoorziening
  • praktisch en creatief te werk gaat

Op het gebied van projectmanagement is veel literatuur te vinden. Kijk eens op de volgende websites:
www.managementboek.nl > Shop
www.managementscope.nl/bookshop

Het boekje ‘Werken aan projecten’ van Rudy Kor, ISBN 90 267 2880 8, gaat in op de taken en rollen van een projectteam, hoe je projecten opzet, stuurt en bewaakt, hoe je de werkzaamheden indeelt, prioriteiten stelt enzovoort. Ook op internet kun je veel informatie vinden over projectmanagement, bijvoorbeeld op:
http://projectmanagement.pagina.nl
www.pmi-nl.org

Reageer op dit artikel