vraag & antwoord

Onze afdeling Managementondersteuning moet een bedrijfsplan maken. Hoe pakken we dat aan?

Coördineren

Je kunt vragen aan andere afdelingen welke richtlijnen zij hanteren voor het opstellen van een bedrijfsplan. In de visie en missie van de afdeling moeten de taken en werkwijze van het secretariaat kernachtig worden samengevat. Met een SWOT-analyse kun je sterke en zwakke punten in kaart brengen:S = strenght > sterkte punten. Welke kwaliteiten willen/kunnen […]

Je kunt vragen aan andere afdelingen welke richtlijnen zij hanteren voor het opstellen van een bedrijfsplan. In de visie en missie van de afdeling moeten de taken en werkwijze van het secretariaat kernachtig worden samengevat.

Met een SWOT-analyse kun je sterke en zwakke punten in kaart brengen:
S = strenght > sterkte punten. Welke kwaliteiten willen/kunnen jullie inzetten? Welke zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden?
W = weakness > zwakte punten. Welke zwakke kanten zijn er die verbetering behoeven?
O = opportunities > kansen. Welke kansen zien jullie? Kan het secretariaat bijvoorbeeld andere taken voor de organisatie uitvoeren?
T = threats > bedreigingen. Welke bedreigingen staan een goed functioneren van het secretariaat in de weg? Bijvoorbeeld RSI-klachten, gebrek aan bepaalde kennis of vaardigheden.

 

Reageer op dit artikel