checklist

Pdf: tekst doorzoeken en opnieuw gebruiken

Digitaal werken

Zoeken

Pdf’jes kun je nu in Adobe 9 uitgebreid doorzoeken. Standaard staat de gewone zoekfunctie ingeschakeld.

  • Voer de zoekterm in in het tekstvak in de werkbalk.
  • Met de knoppen Vorige zoeken en Volgende zoeken kun je door de zoekresultaten heen navigeren.
  • Schakel de geavanceerde zoekfunctie in met de toetscombinatie Ctrl+Shift+F.
  • Er verschijnt een zoekvenster waarin je niet alleen in het huidige document kunt zoeken, maar ook in andere pdf-bestanden in een bepaalde map of op een bepaalde schijf.
  • Je kunt ook aangeven of je Alleen hele woorden wilt doorzoeken en of er een onderscheid gemaakt moet worden tussen Hoofdletters/kleine letters. Je kunt zelfs in de opmerkingen van pdf-documenten zoeken.

Tekst uitlichten
Wil je een tekst uit een pdf’je in een Word-document zetten, dan kan dat eenvoudig en snel. Je hebt geen speciale pdf-converter of -software nodig.

  • Open het pdf’je in Adobe of Foxit Reader.
  • Ga naar het menu File (Bestand) en sla het daar op als txt.bestand.
  • Open dit bestand in bijvoorbeeld Kladblok.
  • Druk op Ctrl+A, open een leeg Word-document en plak de tekst daar met Ctrl+V.
  • Nu kun je de tekst verder opmaken.

Pdf maken via Gmail
Automatisch door een pdf scrollen
Pdf en Zip
Boek: Computerpresentaties
Training: Efficiënt aan de slag met Word

Reageer op dit artikel