checklist

Werken met tabinstellingen in Word

Digitaal werken

Om tekstdelen op verschillende regels mooi onder elkaar uit te lijnen, kun je tabinstellingen invoegen op de horizontale liniaal.

Soorten tabinstellingen

NB: Bij de standaardinstallatie van Word wordt de horizontale liniaal niet weergegeven. Deze kun je aanzetten in de ribbon Beeld door het vinkje bij ‘Liniaal’ aan te zetten.

Helemaal links op de horizontale liniaal wordt de tabinstellingenknop (zie afbeelding hieronder) weergegeven. Hiermee kun je de soort tabinstelling kiezen die je wilt toepassen. Klik meermalen op deze knop om de tabinstelling te veranderen. De verschillen in de tabs zitten in de manier waarop de tekst wordt uitgelijnd.De verschillende soorten tabs:

Links uitlijnende tab

Links uitlijnende tab.

Rechts uitlijnende tab

Rechts uitlijnende tab.

Gecentreerde tab

Gecentreerde tab.

Decimale tab

Decimale tab (voor cijfers).

Tabinstellingen toepassen

Stel, je wilt een adressenlijstje maken, maar je wilt liever geen tabel gebruiken. In plaats van spaties tussen de categorieën te zetten, voeg je een tab in (door middel van de tabtoets). Gebruik vervolgens de tabinstellingen om de tabruimte tussen de categorieën (zeg maar ‘kolombreedte’) aan te passen en deze voor de volgende regels gelijk te zetten. Let erop dat je maar één tab gebruikt tussen de categorieën.

voorbeeld uitlijnen

  • Selecteer het tekstblok met de muis waarvan je de tabinstellingen gelijk wilt zetten.
  • Bepaal welke tabinstelling je wilt gebruiken (links of rechts uitlijnende tekst of gecentreerde tekst) door herhaaldelijk op de tabinstellingenknop te klikken.
  • Klik nu met de linkermuisknop in de horizontale liniaal op de plaats waar de tweede categorie (kolom) begint en houd de linkermuisknop ingedrukt. In de liniaal verschijnt het tabicoontje met een verticale stippellijn. Sleep het tabicoontje naar links of rechts om de afstand tussen de verschillende categorieën (kolommen) groter of kleiner te maken.
  • Herhaal dit bij eventueel volgende categorieën, totdat je tevreden bent over de onderlinge afstand tussen de categorieën.
  • Plaats de cursor aan het einde van de laatste regel en druk op Enter om de tabinstellingen ook op de volgende regel toe te passen.

Tabinstellingen kopiëren

Tabinstellingen zijn opmaakinstellingen. Dat wil zeggen dat je de instellingen kunt kopiëren als opmaak en deze opmaak elders weer kunt plakken.

  • Selecteer de regel met tabinstellingen die je wilt kopiëren.
  • Klik in de ribbon Start op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ Opmaak kopieren en plakken. De muiscursor verandert in een kwast.
  • Selecteer met de kwastcursor de regel(s) waarop je dezelfde tabinstellingen wilt toepassen.
  • Klik nogmaals op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ om de opmaak toe te passen.
Reageer op dit artikel