checklist

Word 2007 en 2010 – meerdere niveaus binnen een opsommingslijst

Digitaal werken

In een opsomming of nummering kun je meerdere niveaus aanbrengen. Het tweede niveau verspringt daarbij ten opzichte van het eerste niveau en geeft een ander opsommingsteken.

Er zijn in totaal negen opsommingsniveaus mogelijk.

Zo doe je dat:

 • Ga aan het begin van een opsommingsregel staan en druk op de tabtoets (herhalen om meerdere niveaus verder te gaan).
 • Zet de cursor aan het einde van de opsommingsregel in het tweede niveau en druk op Enter om een nieuwe opsommingsregel binnen dit niveau in te voegen.
 • Om weer een niveau terug te gaan, ga ja aan het begin van de tweede (of derde) opsommingsregel staan en druk je op Shift + Tab (herhalen om meerdere niveaus terug te gaan).

– Voorbeeld opsomming met één niveau:

 • Door het gebruik van sneltoetsen kun je slimmer en sneller werken met alle programma’s van MS Office.
 • De meeste sneltoetsen werken hetzelfde in MS Officeprogramma’s.

– Wil je een tweede opsommingsniveau?

Zet de cursor voor het woordje ‘De’ op de tweede opsommingsregel en druk op de tabtoets. Druk op Enter achter ‘programma’s’ voor een tweede opsommingsregel binnen dit niveau:

 • Door het gebruik van sneltoetsen kun je slimmer en sneller werken met alle programma’s van MS Office.
  • De meeste sneltoetsen werken hetzelfde in MS Officeprogramma’s.
  • Nieuwe regel.

– Wil je terug naar het eerste niveau?

Ga voor het woordje ‘De’ op e tweede opsommingsregel staan en druk op Shift = Tab om terug te keren naar het eerste niveau:

 • Door het gebruik van sneltoetsen kun je slimmer en sneller werken met alle programma’s van MS Office.
 • De meeste sneltoetsen werken hetzelfde in MS Officeprogramma’s.
  • Nieuwe regel.

Extra regels in een opsomming

 • Wil je binnen de opsommingslijst een witregel toevoegen (zonder dat het opsommingsteken wordt getoond), ga dan aan het einde van een opsommingsregel staan en druk op Shift + Enter.
 • Wil je een opsommingsregel verdelen over twee regels zonder dat het twee aparte opsommingen worden, zet dan de cursor op de plek waar je de tekst wilt splitsen en druk op Shift + Enter. De tekst wordt nu over twee regels verdeeld, maar wordt getoond als één opsommingsregel. Voeg hierna een gewone Enter in om nieuwe opsommingsregels toe te voegen.

Voorbeeld: toets Shift + Enter om af te breken na ‘met’; toets Shift + Enter om een witregel toe te voegen na ‘Office’:

 • Door het gebruik van sneltoetsen kun je slimmer en sneller werken met
  alle programma’s van MS Office.
 • De meeste sneltoetsen werken hetzelfde in MS Officeprogramma’s.
  • Nieuwe regel.

Automatische witregels in Word opheffen
Werken met tabinstellingen in Word
Kolommen maken in Word
Training: Masterclass Word 2010
Training: E-learning overstap naar Office 2007 / 2010

Reageer op dit artikel