nieuws

Duurzaam bewaren

Digitaal werken

Informatie die je nu opslaat op diskette of cd-rom kan binnen enkele jaren waardeloos zijn. De technische ontwikkeling van software en hardware gaat zo snel, dat gegevens over vijf jaar niet meer te lezen zijn.

In 1940 werd de informatie nog opgeslagen op ponskaarten. Bij de aanleg van de Deltawerken in Zeeland heeft men bijvoorbeeld CAD-tekeningen op ponskaarten opgeslagen. Die informatie is nu niet meer te lezen en ponskaartlezers zijn alleen nog in musea te bezichtigen. In 1950 werd de mag-netische tape gebruikt, in 1957 kwam de harddisk, in 1981 de eerste 8-inch diskettes en in de jaren negentig verscheen de cd-rom als informatiedrager. Vooral gegevens die je (soms wettelijk verplicht) enkele jaren moet bewaren, moeten regelmatig naar een nieuwe drager worden overgezet. Wie dat niet doet, is zijn informatie kwijt.

Reageer op dit artikel