nieuws

Een brief anno 1905

Digitaal werken

Uit de oude doos: de definitie van een brief anno 1905

(Uit Winkler Prins, Geillustreerde Encyclopaedie, Elsevier Uitgevers 1905)

Brief , afkomstig van het Latijnse woord brevis (kort, beknopt), is in de meest algemeene beteekenis een schriftelijke mededeeling aan één of meer afwezigen, en vervangt dus een mondelijk onderhoud. Daar de brieven op alle menschelijke omstandigheden betrekking kunnen hebben, zoo bestaan er verschillende soorten. Het eigenaardige van den briefstijl is gelegen in de volkomen vrijheid, die men bij het mededeelen zijner denkbeelden bezit. Toch moet de brief een afgerond geheel vormen, met gepasten aanhef, geleidelijke overgangen en behoorlijk slot. De overige uitwendige zaken, zooals titel, het formaat, het dichtvouwen, het verzegelen enz. zijn door het gebruik, en voor geldswaardige brieven door de wet geregeld.

Het schrijven en verzenden van brieven is in den laatsten tijd tegelijk met de verbetering der middelen van vervoer zeer sterk toegenomen Het aantal brieven dat gemiddeld door ieder ingezetene der verschillende staten van Europa jaarlijks verzonden wordt, bedraagt volgens de statistiek van 1899 voor: Groot Brittanië en Ierland 54,8, Duitschland 43,5, Zwitserland 40,1, Denemarken 29,4, België 28, Oostenrijk 26, Nederland 25, Frankrijk 22,7, Noorwegen 17, Zweden 14,4, Luxemburg 12.

Reageer op dit artikel