nieuws

Elektronisch ondertekenen

Digitaal werken

De erkenning van de elektronische handtekening komt dichterbij. Het wetsontwerp zal binnenkort door de Tweede Kamer worden behandeld.

De wettelijke erkenning van de elektronische handtekening komt dichterbij. Het wetsontwerp zal binnenkort door de Tweede Kamer worden behandeld.

WETSONTWERP

Elektronische handtekeningen worden gelijkgesteld met handtekeningen op papier. Minister Korthals van Justitie heeft hiervoor een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer.
In het wetsontwerp wordt niet voor een bepaalde techniek gekozen, wel moet de handtekening aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoen, zo moet de elektronische handtekening:

  • Op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn;
  • Identificatie van de ondertekenaar mogelijk maken;
  • Tot stand zijn gekomen met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  • Zodanig verbonden zijn aan de ondertekenaar dat een wijziging in de handtekening achteraf kan worden opgespoord.

AANSPRAKELIJKHEID

Het voorstel bevat ook een aansprakelijkheidsregeling voor dienstverleners, de zogenoemde trusted third party’s, die een code koppelen aan een persoon en deze vastleggen in een digitaal certificaat. Met zo’n certificaat kan in het rechtsverkeer een elektronische handtekening worden geverifieerd. Blijkt er uiteindelijk toch sprake te zijn een valse handtekening, dan is de dienstverlener aansprakelijk voor de schade.

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer zich over het voorstel buigt en wanneer de wet in werking zal treden.

Reageer op dit artikel