nieuws

Gedragscode voor e-mail en internet

Digitaal werken

Vakcentrale CNV heeft een gedragscode ontwikkeld voor het gebruik van e-mail en internet op de werkplek.

Vakcentrale CNV heeft een gedragscode ontwikkeld voor het gebruik van e-mail en internet op de werkplek. De vakcentrale vond het tijd worden voor duidelijkheid omdat soms werknemers worden ontslagen vanwege oneigenlijk gebruik van internet.

RECHTEN

De modelgedragscode staat hier en bevat regels met betrekking tot verantwoord internet- en e-mailgebruik. Daarnaast zijn in het model regels opgenomen over de manier waarop de werkgever dit gebruik kan controleren, zonder dat daarmee de rechten van medewerkers worden geschaad of wettelijke bepalingen in het gedrang komen.

NIET ZOMAAR

Belangrijk, want controle op de handelingen van medewerkers op internet of op e-mailberichten die worden verzonden, kan niet zomaar gebeuren. Er moet instemming worden gevraagd aan de OR-raad, en dat kan alleen als het verzoek gepaard gaat met een duidelijk omschreven doel.

Reageer op dit artikel