nieuws

Geen privacy op internet

Digitaal werken

Het is slecht gesteld met de bescherming van persoonsgegevens op internet. Bedrijven gaan zonder toestemming, aan de haal met persoonlijke informatie.

Het is slecht gesteld met de bescherming van je persoonsgegevens op internet. Dat is de belangrijkste conclusie uit een internationaal onderzoek naar privacy op het web, dat werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van consumentenbonden wereldwijd. Online bedrijven gaan aan de haal met jouw persoonlijke gegevens, zonder dat je daar weet van hebt, of iets aan kunt doen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS TE KOOP

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de websites veel onnodige, persoonlijke informatie van bezoekers verzamelt. Het gaat daarbij om gegevens die je achterlaat bij internetproviders, webwinkels en nieuwssites. Online bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in commercieel waardevolle data. Zelf kun je niet bepalen wat er vervolgens met jouw persoonsgegevens gebeurt, ze belanden ongevraagd in adressenbestanden, en zonder jouw medeweten wordt persoonlijke informatie doorverkocht aan derden. Nog geen tien procent van de sites vraagt hiervoor toestemming.

PRIVACYBELEID

Vooral Europese online bedrijven houden er een slecht privacybeleid op na en nemen onvoldoende maatregelen om de privacy te garanderen. Op meer dan de helft van de sites is een privacyverklaring moeilijk of niet te vinden. De Nederlandse Consumentenbond heeft in samenwerking met de NLIP privacy-gedragsregels opgesteld waaraan internetbedrijven zich zouden moeten houden. Zij vinden dat alleen noodzakelijke persoonlijke gegevens mogen worden verzameld, dat je die gegevens moet kunnen inzien, controleren en verwijderen en dat deze gegevens goed moeten worden beveiligd.

Reageer op dit artikel