nieuws

Kopieëren gaat extra kosten

Digitaal werken

Bedrijven moeten binnenkort voor elk kopietje waarop auteursrecht berust, gaan betalen. Dat betekent extra kosten en een administratieve rompslomp.

Bedrijven moeten binnenkort gaan betalen voor elk kopietje waarop auteursrecht berust. Dit voorstel van de minister van Justitie wordt momenteel besproken in de ministerraad.

VERGOEDINGSSYSTEEM

Het nieuwe voorstel zal voor veel bedrijven een administratieve rompslomp met zich meebrengen. Alle ondernemingen moeten bij gaan houden hoeveel kopieën zij maken. Over teksten en afbeeldingen die worden gekopieerd uit boeken, kranten en tijdschriften moet een bijdrage worden betaald. Op dit moment betalen bibliotheken, scholen, universiteiten en openbare diensten al voor het fotokopiëren van materiaal met auteursrechten. Als het voorstel wordt doorgevoerd, zullen bedrijven binnenkort ook onder het vergoedingssysteem gaan vallen.

KOPIEËN TELLEN

Bedrijven die meer dan 50.000 kopietjes per jaar maken, dat zijn zo’n 200 per werkdag, worden verplicht hiervoor een speciale administratie bij te gaan houden. Bedrijven die minder dan 50.000 kopietjes maken hoeven niet te tellen maar betalen jaarlijks een standaardbedrag. Een incasso-organisatie spreekt vervolgens per branche het gemiddelde aantal afdrukken waarop auteursrechten rust af, waarover dan een vergoeding wordt betaald. Kopietjes voor privé-gebruik en ook alle andere waarop geen auteursrechten rusten, vallen niet onder de regeling.

Reageer op dit artikel