nieuws

Kwart werkzame beroepsbevolking is 50-plus

Digitaal werken

De vergrijzing wordt zichtbaar. Het aantal 50-plussers dat tot de werkzame beroepsbevolking behoort, is de afgelopen tien jaar met 60 procent toegenomen.

De vergrijzing wordt zichtbaar. Het aantal 50-plussers dat tot de werkzame beroepsbevolking behoort, is de afgelopen tien jaar met 60 procent toegenomen.

Op dit moment zijn er zo’n 1,6 miljoen ouderen aan het werk. meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij vormden in 2005 23 procent van de werkzame beroepsbevolking. De vergrijzing is niet de enige reden voor de toename van het aantal werkenden ouderen. De aantrekkende economie heeft voor meer banen gezorgd zodat de arbeidsdeelname van vijftigplussers steeg van 28 naar 37 procent.

Meer vrouwen

Vooral oudere vrouwen werken vaker dan voorheen. Van alle vijftigplussers met een baan is 36 procent vrouw. Tien jaar geleden was dat nog maar 28 procent.
Onder 65-plussers bleef de arbeidsdeelname ondanks een lichte stijging gering. Degenen die werken zijn naar verhouding vaak zelfstandigen, zoals landbouwers en winkeliers. Van de werkende 65-plussers was 63 procent zelfstandige, tegen 17 procent van de 50–64-jarigen. 

Reageer op dit artikel