nieuws

Organisatiecultuur bepalend voor succes

Digitaal werken

Een organisatiecultuur die in hoge mate gekenmerkt wordt door aanpassingsvermogen, consistentie, richting en betrokkenheid van medewerkers draagt bij aan meer omzet, productiviteit en aandeelhouderswaarde.

Een organisatiecultuur die in hoge mate gekenmerkt wordt door aanpassingsvermogen, consistentie, richting en betrokkenheid van medewerkers draagt bij aan meer omzet, productiviteit en aandeelhouderswaarde.

Bedrijfsresultaten

Volgens Amerikaans onderzoek van Denison Consulting heeft de organisatiecultuur grote invloed op de bedrijfsresultaten.

Cultuurkenmerken


Organisatiecultuur wordt vaak gezien als vaag en moeilijk te beïnvloeden. Denison claimt echter instrumenten te hebben gevonden waarmee organisatiecultuur op wetenschappelijke wijze kan worden gemeten en beïnvloed. Het bedrijf kent scores toe aan vier cultuurkenmerken: aanpassingsvermogen, consistentie, richting en betrokkenheid van medwerkers. Hoe hoger de scores op deze kenmerken, hoe beter het bedrijf presteert, blijkt uit onderzoek onder 102 bedrijven.

Rendement


Volgens een studie van het adviesbedrijf hebben bedrijven met cultuurscores een rendement op vermogen van 6,2 procent tegenover een rendement van 4,5 procent bij bedrijven bij slecht scorende bedrijven. Ook de omzetgroei verschilt sterk, van 15,1 procent bij een effectieve bedrijfscultuur tot slechts 0,1 procent bij een ineffectieve bedrijfscultuur. Ook de aandeelhouderswaarde verschilt significant.

Lange termijn


Ook op langere termijn blijken de cultuurscores relevant. De bedrijven met de hoogste cultuurscores presteerden de afgelopen drie jaar beter dan bedrijven met een lage score.

Reageer op dit artikel