nieuws

Oudere werknemer uitgedaagd door functieverandering

Digitaal werken

Ook oudere werknemers binnen het bedrijf moeten uitgedaagd worden door middel van functieveranderingen. Zeker met de naderende vergrijzing is het belangrijk deze doelgroep goede kansen te bieden op de werkvloer.

Ook oudere werknemers binnen het bedrijf moeten uitgedaagd worden door middel van functieveranderingen. Zeker met de naderende vergrijzing is het belangrijk deze doelgroep goede kansen te bieden op de werkvloer.

Uit onderzoek van de Regiegroep GrijsWerkt blijkt dat werkgevers nog onvoldoende functieveranderingen als professionele uitdagingen zien voor hun oudere werknemers. Tegen de achtergrond van de recent door de SER geuite zorg over de toenemende
vergrijzing, wijst de Regiegroep erop dat juist het bieden van meer uitdagingen ook in de
vorm van functieveranderingen een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie van
ouderen.

Professionele uitdagingen

Slechts 5% van de werkgevers en werknemers in het onderzoek vindt dat er geen aanpassingen
op de werkvloer nodig zijn om oudere werknemers langer aan de slag te houden. Naast
flexibele werktijden en minder uren (51%) en een minder zware fysieke belasting (31%)
scoort vooral het bieden van nieuwe professionele uitdagingen (40%) zowel onder
werkgevers als onder werknemers. Opvallend is wel dat het blijvend bieden van
functieveranderingen slechts 6% scoort. 

Leeftijdsbewust

Professionele uitdaging wordt dus niet
vanzelfsprekend vertaald in functieverandering met de bijbehorende andere werkzaamheden.
De Regiegroep stelt echter dat door scholing en leeftijdsbewust personeelsbeleid continue
nieuwe uitdagingen, juist ook in de vorm van functieveranderingen, moeten worden geboden.
Dit houdt werknemers flexibel, mobiel en productief en daarmee is arbeidsparticipatie tot
65 jaar heel goed te bewerkstelligen. De Regiegroep deelt dan ook de bevindingen en
conclusies van de SER.

Reageer op dit artikel