nieuws

Telefoneren in het Frans

Digitaal werken

Bij het voeren van een professioneel Frans telefoongesprek kun je gebruik maken van bepaalde standaardzinnen.

Bij het voeren van een professioneel Frans telefoongesprek kun je gebruik maken van bepaalde standaardzinnen.

GESPREKSZINNEN

Nederlands   Frans   
Met mevrouw Smit, goedendag. Spreek ik met de firma X?    Bonjour, Madame Smit à l’appareil. C’est bien la société X?   
Ik zou graag met mevrouw Dubois van de exportafdeling spreken.    Je voudrais parler à Madame Dubois du service export.   
Kan ik terugbellen?    Est-ce que je peux rappeler?   
Wilt u aan meneer Ferrier doorgeven dat …    Pouvez-vous dire à Monsieur Ferrier que …   
Heeft u vrijdag om 10 uur tijd?    Etes-vous libre vendredi à dix heures?   
Mag ik toestel nr. 10?    Pouvez-vous me passer le poste dix, s’il vous plaît?   
Ik kan onze afspraak helaas niet nakomen.    Je ne peux malheureusement pas venir à notre rendez-vous.   
U kunt ons altijd telefonisch bereiken.    Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone.   
Wanneer schikt het u, ’s ochtends of ’s middags?    Quand est-ce que ça vous conviendrait le mieux, le matin ou l’après-midi ?   
Heeft u een voorstel voor een andere dag?   Pouvez-vous proposer une autre date?   

En, als je er zeker van wilt zijn dat je gesprekspartner je goed verstaat, kun je eventueel woorden spellen met behulp van het officiële Franse telefoonalfabet.

Reageer op dit artikel