nieuws

Vrouwen moeten meer aan het werk

Digitaal werken

De maatschappij moet een ‘moreel appèl’ doen op vrouwen om meer te gaan werken. In Nederland werken heel veel vrouwen slechts enkele uren per week. Hierdoor gaat een flink deel van de potentiële arbeidskracht in Nederland verloren, terwijl door de aanstormende vergrijzing de komende jaren juist alle handen nodig zijn.


De maatschappij moet een ‘moreel appèl’ doen op vrouwen om meer te gaan werken. In Nederland werken heel veel vrouwen slechts enkele uren per week. Hierdoor gaat een flink deel van de potentiële arbeidskracht in Nederland verloren, terwijl door de aanstormende vergrijzing de komende jaren juist alle handen nodig zijn.

Beleidsmakers, werkgeversvoorzitters en vakbondsmensen zouden de vrouwen moeten oproepen om meer uren te gaan werken. Daar moet dan goede kinderopvang tegenover staan. Dit zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius.
 

Overleg

Volgens de voorzitter moeten de werkgevers van de vrouwen met kleine deeltijdbanen, met name scholen en verpleeghuizen, meer werken vervolgens ook mogelijk maken. Ze moeten de vrouwen duidelijk maken dat zonder hun extra inzet de organisatie niet draaiende gehouden kan worden en dan vervolgens vrouwen de mogelijkheid geven zelf na te denken over invulling van die extra uren. Bijvoorbeeld door rekening te houden met school- en sporttijden van de kinderen.

Geen financiële aanpak

Jongerius vindt het geen goed idee om vrouwen financieel aan te pakken als ze niet genoeg werken. Onlangs kwam PvdA-kamerlid Dijksma met het idee om vrouwen die na hun studie ervoor kiezen niet te gaan werken, toch te verplichten om de door de overheid gemaakte studiekosten terug te betalen.

Reageer op dit artikel