vraag & antwoord

Hoe lang moet een organisatie de boekhouding voor de belasting bewaren?

Digitaal werken

Voor het bewaren van de boekhouding geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar, ook na het beëindigen van de onderneming. De gegevens van de boekhouding kunnen zowel digitaal als op papier worden bewaard. Alleen de balans en de staat van baten en lasten moeten ook op papier worden bewaard.Gegevens die betrekking hebben op onroerende zaken […]

Voor het bewaren van de boekhouding geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar, ook na het beëindigen van de onderneming. De gegevens van de boekhouding kunnen zowel digitaal als op papier worden bewaard. Alleen de balans en de staat van baten en lasten moeten ook op papier worden bewaard.
Gegevens die betrekking hebben op onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard.
De boekhouding moet na zeven, respectievelijk tien jaar nog leesbaar en toegankelijk zijn.

De Belastingdienst geeft een brochure uit waarin alles staat wat je moet weten over het bewaren van documenten voor de belasting. De brochure is ook direct te raadplegen op de website.

Reageer op dit artikel