checklist

De factuur: onderdelen

Faciliteren

Sinds 1 januari 2004 zijn bedrijven verplicht in hun factuur de volgende zaken op te nemen:

 • de datum van uitreiking;
 • een uniek en opvolgend factuurnummer;
 • het btw-nummer van de leverancier;
 • NAW-gegevens van de leverancier;
 • NAW-gegevens van de afnemer;
 • de leveringsdatum of datum waarop de dienst wordt verricht;
 • de vergoeding per btw-tarief en voor een eventuele vrijstelling;
 • de eenheidsprijs exclusief btw en eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • het btw-tarief;
 • de hoeveelheid geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten;
 • een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten.

Voorbeeld begeleidende brief bij factuur
Waar vind ik informatie over het maken van een financieel plan?
Boek: Evenementen en kostenbeheersing
Basistraining financiële begrippen
Training: Financieel management

Reageer op dit artikel