checklist

Personeelsadvertentie

Faciliteren

Functiebenaming

De functiebenaming in de kop geeft duidelijk en specifiek aan om welke functie het gaat. Dus niet ‘een medewerker’ maar bijvoorbeeld ‘een machinebankmedewerker (m/v)’. De kandidaat moet zichzelf snel kunnen herkennen. Omdat alleen in uitzonderingsgevallen discriminatie op grond van geslacht is toegestaan (zangeres gezocht), wordt bij typisch mannelijke of vrouwelijke functienamen ‘m/v’ toegevoegd, om expliciet duidelijk te maken dat de functie zowel voor mannen als vrouwen openstaat.

Beknopte introductie van de organisatie
Naam, omvang, plaats van vestiging enzovoort.

Functieomschrijving
Inlichtingen over de functie zelf:
– korte omschrijving taken,
– verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
– afdeling waaronder de functie valt.

Functie-eisen
Formuleer zo concreet mogelijk de eisen waaraan kandidaten moeten voldoen.

Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure
De manier van solliciteren, de procedure en de afhandeling. Bijvoorbeeld het adres en de naam van degene aan wie de sollicitant zijn brief kan sturen, naam en telefoonnummer van degene die meer informatie verstrekt, reactietermijn, eventueel psychologisch onderzoek, enzovoort.

Manieren van personeelswerving
Mogen inlichtingen ingewonnen worden bij vorige werkgevers?
Personeelsadvertentie
Boek: Werving, selectie & introductie
Training: Secretaresse en personeelswerk

Reageer op dit artikel