checklist

Persoonsgegevens personeel

Faciliteren

Deze persoonsgegevens dien je bij te houden in de personeelsadministratie:

– naam,
– adres en woonplaats,
– telefoonnummer,
– geboortedatum,
– datum indiensttreding,
– huidige functie/afdeling,
– intern telefoonnummer,
– mobiel telefoonnummer,
– burgerlijke staat,
– naam partner,

Reageer op dit artikel