checklist

Protocol ziekteverzuim

Faciliteren

1) Bij wie de werknemer zich ziek meldt.

De directleidinggevende is daarvoor het meest geschikt. Daarnaast degene bij wie de medewerker zich ziek meldt als de directleidinggevende afwezig is.

2) De informatie die de werknemer moet geven bij de ziekmelding:

  • de (vermoedelijke) duur van het ziekteverzuim;
  • het (verpleeg)adres waar de zieke medewerker verblijft en het telefoonnummer waarop de werkgever hem kan bereiken;
  • de noodzakelijke maatregelen vanwege zijn afwezigheid op het werk;
  • het werk dat hij eventueel nog wel kan doen.

De werknemer hoeft de werkgever geen informatie te geven over de aard van zijn ziekte. Wél moet hij de bedrijfsarts op de hoogte brengen als deze hem komt controleren. Maar: de bedrijfsarts mag zonder goedkeuring van de werknemer géén informatie over de ziekte doorgeven aan de werkgever.

3) Het tijdstip waarop een ziekmelding uiterlijk binnen moet zijn.

4) Het tijdstip waarop een betermelding binnen moet zijn.

5) De medewerker die de ziekmelding doorgeeft aan de afdeling personeelszaken en aan de arbodienst (arbodeskundige) en het UWV.

  • Bij een contract met een arbodienst moet de werkgever het ziekteverzuim in de 1ste ziekteweek doorgeven aan de arbodienst.
  • Is er geen contract met een arbodienst, dan moet de werkgever de ziekte melden bij de bedrijfsarts.
  • Als het om een werknemer gaat die recht heeft op een Ziektewetuitkering, dan moet de werkgever het verzuim uiterlijk de 4e dag na ziekmelding melden bij het UWV. Voor de andere medewerkers meldt de werkgever het ziekteverzuim na 13 weken ziekte aan het UWV.

6) Wie wanneer contact opneemt met de zieke werknemer voor een verzuimgesprek.

Voor de hand ligt dat dit de directleidinggevende is. Een geschikt tijdstip kan na 2 weken ziekte zijn of na meerdere ziektemeldingen in korte tijd. Zet hierbij de werknemer niet onder druk als deze (nog) niet toe is aan een gesprek.

7) Onderwerpen die aan de orde komen bij een verzuimgesprek. Bijvoorbeeld:

Reageer op dit artikel