checklist

Bedrijfshulpverlening – wettelijke verplichtingen

Faciliteren

De organisatie van de bedrijfshulpverlening laat in veel bedrijven nogal eens te wensen over.

Als je hier bij stilstaat, kun je wel bedenken dat dat niet zo handig is… Bovendien zijn er een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bedrijfshulpverlening:

Aanwezigheid BHV’er(s)
Op elk bedrijf moet continu minstens één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig zijn. Dus als er een parttimer als BHV’er wordt aangewezen, moet er nog minimaal één andere BHV’er zijn.

Opleiding BHV’ers
Het bedrijf dient de BHV’ers te laten opleiden. Een cursus duurt twee dagen. Vervolgens moeten de BHV’ers eenmaal per jaar een opfrisdag volgen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Elk bedrijf moet een risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen. Op basis van de geïnventariseerde risico’s kan vervolgens een passend plan voor de bedrijfshulpverlening worden gemaakt. Daarin staan de voor het bedrijf noodzakelijke maatregelen en voorzieningen. BHV is dus een dynamisch proces, voor ieder bedrijf ziet de optimale BHV er anders uit.

Ontruimingsoefening
Met het hele bedrijf moet jaarlijks een ontruimingsoefening gedaan worden, die na afloop met iedereen wordt geëvalueerd.

Ontruimingsplan bij brand
Digitale veiligheid
Boek: Veiligheid op het werk
Training: FacilityACTUEEL: contracten, social media en timemanagement

Reageer op dit artikel