checklist

Op zoek naar een freelancesecretaresse

Faciliteren

In deze tijden van flexibeler werken is het steeds gebruikelijker: het inschakelen van een freelancesecretaresse oftewel een zzp’er, of een zelfstandig secretariaatsbureau.

Maar wie op internet gaat zoeken op de termen secretariaatsbureau of freelancesecretaresse krijgt duizenden hits.

Stel jezelf daarom eerst de volgende vragen:

 • Waar heb je de ondersteuning voor nodig?
  Voor een incidentele opdracht van een paar uurtjes (mailing versturen bijvoorbeeld), voor een langdurige opdracht (project, vervanging bij ziekte), voor een structurele opdracht (wekelijks notuleren bijvoorbeeld).
 • Kies je voor één of meer freelancesecretaresesses of zoek je een secretariaatsbureau met personeel?
 • Welke kennis, ervaring en specialisatie moet ze hebben?
  Maak een profielschets.
 • Moet ze op locatie komen werken, of werkt ze vanuit haar eigen kantoor?
  Oftewel: heb je een werkplek en apparatuur nodig?

Ga vervolgens op zoek:

 • Informeer binnen je eigen netwerk/sociale netwerken.
 • Kijk op de site van de Nederlandse Belangenvereniging voor Freelancesecretaresses www.nbfs.nl.
  Hier kun jij als opdrachtgever zoeken naar een freelancesecretaresse. Er zijn meer bemiddelingssites voor freelancesecretaresses en freelancers in het algemeen, maar deze zijn niet altijd gratis.
 • En anders: ga googelen
  Een website zegt vaak al veel over de kwaliteit van het bureau. Kijk naar opdrachtgevers, referenties, ervaring en specialisaties. Let op inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het hebben van een VAR-verklaring (WUO), Algemene Voorwaarden. Zie ook www.secretaresse-nieuwtjes.nl/news/zzp-secretaresse.
 • Een secretaressebureau in de regio kan handig zijn.
  Een ‘live’ afspraak of even op locatie iets uitwerken is gemakkelijk. Maar voor een spoedopdracht die op afstand kan worden uitgevoerd, is dat niet strikt noodzakelijk.
 • Aarzel niet (al dan niet samen met je manager of personeelszaken) gesprekken aan te gaan en er tijd in te steken.
 • Vraag meerdere offertes op.
  Laat vooral de kwaliteit doorslaggevend zijn. Een iets hogere uurprijs heb je er zo uit.
 • Maak duidelijke afspraken over levertijden, voorwaarden, kwaliteit en uurtarief.

 

Freelancer worden
Freelance secretaresse verdient flink minder
Top 10 van vaagste woorden in vacatureteksten
Boek: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel
Training: Het nieuwe werken; juist op het secretariaat

Reageer op dit artikel