checklist

Verlofregeling 2012

Faciliteren

Met ingang van 1 januari 2012 wijzigt de regelgeving over het opbouwen van vakantiedagen.

Dit heeft grote impact voor werkgevers die langdurig zieke werknemers in dienst hebben. Ook moeten verlofregistratiesystemen worden aangepast. Werknemers hebben vanaf dit jaar korter de tijd om hun opgebouwde vakantiedagen op te nemen.

In de nieuwe regeling krijgen zieke werknemers recht op hetzelfde wettelijk minimumaantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Bovendien worden werknemers verplicht om de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd (opbouwjaar) op te nemen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie genieten en niet jarenlang dagen opsparen.

Verval
De wet wijzigt ook de maximale termijn waarbinnen wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen. Deze moeten binnen zes maanden na het opbouwjaar worden genoten en komen daarna te vervallen. Alleen ten aanzien van wettelijke vakantieaanspraken die zijn opgebouwd vóór invoering van de wetswijziging blijft de huidige verjaringstermijn van vijf jaar gelden. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen geldt niet voor werknemers die om medische redenen of bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen.

Alleen voor wettelijke vakantiedagen
De wijzigingen gelden alléén voor de wettelijke vakantiedagen. De vakantiedagen die de werkgever aan een werknemer toekent bovenop dit wettelijk minimum, vallen buiten deze nieuwe regeling. De verlofregistratiesystemen moeten zodanig worden aangepast dat daarin onderscheid wordt gemaakt tussen het opnemen van wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen, gezien de verschillende vervaltermijnen.

bron: accountancynieuws

Aanbieding
Ben je geabonneerd op Secretaresse Assistent? Dan krijg je korting op de Verlofregistratie 2012! Je betaalt geen €127,50 maar €99,-. 

Het programma bevat:

  • Registratie vakantiedagen en ATV/ADV-administratie
  • Registratie en weergave per werknemer
  • Voldoet aan nieuwe regels verjaring per 2012
  • Vakantieplanning alle werknemers in één overzicht
  • Duidelijke rapportage met exportmogelijkheden naar Excel, Mail, PDF
  • Extra: uw krijgt gratis het programma ziekteverzuim geleverd.

> Verlofregistratie 2012 bestellen

Reageer op dit artikel