checklist

Onderdelen van de factuur

Faciliteren

De Belastingdienst heeft een aantal verplichte basisgegevens vastgesteld, die op je factuur moeten worden vermeld.

Welke zaken moeten er in elk geval op je factuur staan?

 • De datum van de factuur
 • De naam en het adres van je bedrijf
 • Je btw-nummer
 • Je KvK-nummer
 • Een uniek en opvolgend factuurnummer (mag je zelf bepalen, maar zorg ervoor dat het nummer voor jezelf logisch is)
 • De naam en het adres van je afnemer
 • De leveringsdatum of datum waarop de dienst is verricht
 • Een heldere omschrijving van de goederen of diensten
 • De hoeveelheid (of omvang) en aard van de geleverde goederen of de verleende dienst.
 • Het bedrag exclusief btw
 • Het btw-tarief
 • Het btw-bedrag
 • Het bedrag inclusief btw

Voor verdere informatie zie de site van de Belastingdienst.

Onkostendeclaratie medewerkers
Overeenkomst van opdracht
Voorbeeldbrief herinnering betaling factuur
Boek: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel
Training: POWERsecretaresse2

Reageer op dit artikel