checklist

Rechtsgeldige ontslagredenen

Faciliteren

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren eindigen:

Van rechtswege doordat de tijd verstrijkt waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
Wanneer je een jaarcontract hebt, dan eindigt je dienstverband van rechtswege zodra er een jaar is verstreken. Wanneer na het verstrijken van dat jaar gewoon wordt doorgewerkt, is sprake van stilzwijgende verlenging. Dat houdt in dat het dienstverband nog eens voor dezelfde tijd wordt voortgezet.

Door beëindiging met wederzijds goedvinden of door opzegging door de werknemer.
Krijg je een nieuwe baan en moet je je oude baan opzeggen? Kijk dan eerst in je arbeidsovereenkomst welke opzegtermijn voor jou geldt. Als daarin geen opzegtermijn is opgenomen, geldt de wettelijke termijn van één maand. Je moet opzeggen voor de eerste dag van de volgende maand. Als je op 25 april opzegt, eindigt het dienstverband op 30 juni. Als je eerder weg wilt, kun je dit natuurlijk altijd met je werkgever overleggen.

Door opzegging door de werkgever.
In beginsel heeft de werkgever een ontslagvergunning nodig om het dienstverband met de werknemer te kunnen opzeggen. Zo’n vergunning wordt afgegeven door het UWV, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen.

Alleen wanneer sprake is van een dringende reden, is het mogelijk om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit ontslag moet dan wel direct (en niet pas na enkele dagen) worden gegeven. Van een dringende reden is bijvoorbeeld sprake wanneer de werknemer van de werkgever heeft gestolen.

Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.
Als het voor een werkgever niet duidelijk is of een ontslagvergunning zal worden afgegeven, of een ontslag op staande voet zal standhouden, kan hij ervoor kiezen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Die kan dan meteen beide kanten van het verhaal aanhoren en beoordelen of de werkgever en/of werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Wanneer de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt, heeft hij recht op een ontslagvergoeding, die wordt gebaseerd op de zogenaamde kantonrechtersformule.

Bij overlijden van de werknemer.

De snelste weg naar ontslag
Solliciteren: online netwerkprofiel
Werk vinden via LinkedIn
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Personeelszaken/HR

Reageer op dit artikel