checklist

Ontslag: ken de regels

Faciliteren

De werkloosheid in Nederland is opgelopen tot 6 procent van de beroepsbevolking. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek begin dit jaar bekend.

Veel werknemers weten in zo’n geval niet wat hun rechten en plichten zijn.

De vijf grootste misverstanden op een rij:

 1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Een contract voor bepaalde tijd kun je als werknemer niet zomaar opzeggen. Daar kun je zelfs een boete voor krijgen. je mag een contract als werknemer alleen beëindigen als dit in de arbeidsovereenkomst of cao vermeld staat.
 2. Ontslagvergoeding
  Als je zelf ontslag neemt, heb je meestal geen recht op een ontslagvergoeding. Toch denken veel mensen dat ze daar wél recht op hebben. Daar is echter een goede reden voor nodig. Je moet dan bijvoorbeeld slecht werkgeverschap kunnen bewijzen. De rechter kan in zo’n situatie bepalen of je al dan niet recht hebt op een ontslagvergoeding.
 3. WW-uitkering
  Je hebt als werknemer geen recht op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt. Het opzeggen van je baan wordt gezien als verwijtbare werkloosheid. Daardoor vervalt het recht op een WW-uitkering.
 4. Concurrentiebeding
  Tegenwoordig wordt in veel contracten een concurrentiebeding opgenomen. Veel mensen gaan ervan uit dat dit komt te vervallen zodra zij ontslagen worden. Dit is niet juist. Alleen de werkgever of de rechter kan een concurrentiebeding beëindigen.
 5. Opzeggen arbeidsovereenkomst met bepaalde tijd
  Veel mensen weten niet dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch afloopt. Je werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Wanneer je werkgever niets laat weten, loopt de overeenkomst van rechtswege af.

Bron: Jurofoon en verzekeringsmaatschappij BNP Paribas Cardif in Management Support Magazine.

Wat te doen bij dreigend ontslag
Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?
Maak je zichtbaar: 3 tips
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Personeelszaken/HR

Reageer op dit artikel