nieuws

Bedrijfshulpverlening

Faciliteren

Brand, wateroverlast, stroomstoring, ongelukken of erger… Je moet er niet aan denken dat zulke calamiteiten bij jou op de werkvloer voorkomen. Toch moet elk bedrijf voorbereid zijn op dergelijke situaties én weten hoe te handelen in het geval dat.

Met een goed bedrijfsnoodplan beperk je de schade en houd je ongewenste incidenten in de hand. Voor grotere organisaties is niet alleen noodzakelijk, maar zelfs wettelijk verplicht om een gedegen bedrijfsnoodplan klaar te hebben liggen. Het plan geeft een zo volledig mogelijke omschrijving van ‘wat-te-doen’ bij calamiteiten.

BEDRIJFSNOODPLAN

Bij het opstellen van zo’n bedrijfsnoodplan inventariseer je de mogelijke gevaren. Aan de hand daarvan kunt je een plan maken waarin wordt omschreven welke procedures gevolgd moeten worden. Plattegronden en schema’s van de organisatie, namen en telefoonnummers van interne en externe hulpdiensten, niets mag ontbreken in dit crisis-draaiboek.

ONTRUIMINGSPLAN

Voor echte gevaarlijke situaties, waarbij het bedrijfspand wordt ontruimd, is een ontruimingsplan gemaakt. Door van te voren instructies op te stellen zal de ontruiming soepeler verlopen. Bovendien heeft elk bedrijf speciaal opgeleide bedrijfshulpverleners, die precies weten wat er moet gebeuren.

HET GROOTSTE GEVAAR: PANIEK

Paniek is vaak een nog groter gevaar dan de eigenlijke reden tot de ontruiming. Als niemand weet wat te doen, waar de nooduitgangen zijn en hoe deze te bereiken, kunnen slachtoffers vallen die niet nodig zijn. Om wilde paniek te voorkomen, kun je het beste ervoor zorgen dat het personeel op de hoogte is van het noodplan.

REGELMATIG OEFENEN

Een ontruiming kan er op papier goed uitzien, als het in de praktijk niet werkt, is het nutteloos. Daarom is het belangrijk dat er minimaal één keer per jaar geoefend wordt. Tijdens een oefensessie kan worden gecontroleerd of de uitgangen bereikbaar zijn, of iedereen weet wat hij moet doen, en of alle apparatuur functioneert.

Reageer op dit artikel