nieuws

Bedrijven gaan verkeerd om met RSI

Faciliteren

Het Bureau Beroepsziekten van de FNV oordeelt hard over de afhandeling van RSI-klachten binnen bedrijven. ‘Rond RSI wordt maar wat aangeklooid’, luidt de ongenuanceerde stelling van de vakbond. Er is te weinig kennis en aandacht voor deze snel groeiende beroepsziekte.

Recent onderzoek toonde aan dat iedere derde werkende kans maakt om last te krijgen van één van de uitingen van Repetitive Strain Injuries: aandoeningen aan vinger, hand, pols, arm, schouder of nek. De ziekte grijpt volgens de FNV snel om zich heen. Maar organisatie hebben nog te weinig aandacht en kennis voor de gevolgen van RSI.

AANDACHT

De kennis over RSI en over het voorkomen daarvan is volgens de heer W. Eshuis, woordvoerder van Bureau Beroepsziekten FNV, nog veel te gering. Zowel de werkgever en de personeelschef als de artsen en arbodiensten weten te weinig over RSI. Veel werkplekken zien er volgens hem vaak nog ‘prehistorisch’ uit. ‘Soms staat er prachtig meubilair maar is dat te hoog of te laag ingesteld. Er is geen ergonoom langs geweest om advies te geven.’

Bij de meeste organisaties is nog altijd weinig aandacht voor RSI. Slechts de helft van de bedrijven waar deze beroepsziekte kan toeslaan, besteedt er aandacht aan. Onderzoeksinstituut TNO:
‘Ze zijn zich vaak niet eens bewust van de risico’s. En, wanneer ze die wel onder ogen zien zijn hun maatregelen te beperkt.’

De meeste werknemers die zich met RSI-verschijnselen ziek hebben gemeld, gaan maar zo snel mogelijk weer aan het werk uit angst anders afgekeurd te worden, aldus het Bureau Beroepsziekten. Volgens Eshuis is het dom werknemers snel weer aan het werk te sturen. ‘Bescherm hen. Meestal gaat het om mensen met een flinke motivatie. Zeg tegen ze: ga naar huis, neem rust en doe oefeningen.’

CLAIM

Het Bureau Beroepszaken heeft al rond de vijftig meldingen binnen over verwaarlozing van RSI-klachten. Driekwart van die zaken loopt waarschijnlijk uit op een claim tegen de werkgever, weet Eshuis. Er loopt nu een claim op een werkgever, die waarschijnlijk nog voor de zomer leidt tot een oordeel van de kantonrechter. Die uitspraak is volgens de FNV van groot belang voor komende procedures. De werknemer, die onbekend wenst te blijven, heeft in zijn beroep op schadevergoeding dan ook steun gekregen van de vakcentrale. Er zijn twee eerdere claims bekend waarvan een voor de rechter is gekomen en heeft geleid tot een vergoeding van 15.000 gulden. De ander is geschikt voor 60.000 gulden.

Reageer op dit artikel