nieuws

Bedrijven willen niet als wanbetaler te boek staan

Faciliteren

Advocaten, deurwaarders en incassobureaus, maar ook bedrijven zelf kunnen wanbetalers melden op Incassoregister.nl. Het bedrijf dat niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ontvangt dan een brief, die vaak leidt vaak tot betaling. Bedrijven willen immers niet als wanbetaler geregistreerd staan.

Advocaten, deurwaarders en incassobureaus, maar ook bedrijven zelf kunnen wanbetalers melden op Incassoregister.nl. Het bedrijf dat niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ontvangt dan een brief, die vaak leidt vaak tot betaling. Bedrijven willen immers niet als wanbetaler geregistreerd staan.

Het aanmelden van wanbetalers is voorbehouden aan advocaten, deurwaarders, incassobureaus en gescreende bedrijven met een eigen aansluiting op Incassoregister. De partij die een vordering aanmeldt is verantwoordelijk voor de gemelde informatie. Alleen de schuldeiser is in staat een vermelding in het Incassoregister weer ongedaan te maken.

Vermelding
Bedrijven met een eigen aansluiting op Incassoregister merken dat de afnemers op deze manier sneller gaan betalen. Zij vermelden op hun herinnering en aanmaning dat het bedrijf is aangesloten bij het Incassoregister. Steeds meer afnemers weten dat zij zo het risico lopen aangemeld te worden bij het Incassoregister en kiezen er voor facturen van aangesloten bedrijven op tijd te betalen.

Reageren bedrijven niet op de brief van Incassoregister, dan loopt men het risico dat een advocaat, deurwaarder of incassobureau het Incassoregister gebruikt om een steunvordering te vinden. Daarmee kan direct het faillissement van een wanbetaler worden aangevraagd, of kan hiermee gedreigd worden.

Reageer op dit artikel