nieuws

Chaos door definitie loondagen

Faciliteren

‘Loondagen zijn ook dagen waarop niet wordt gewerkt, maar waarover wel loon wordt uitbetaald.’ Dit is de nieuwe definitie van het begrip loondagen. Deze nieuwe uitleg zorgt voor chaos. Voor werkgevers betekent het namelijk dat zij hun loonstaten van de afgelopen jaren moeten herberekenen. Bah!

‘Loondagen zijn ook dagen waarop niet wordt gewerkt, maar waarover wel loon wordt uitbetaald.’ Dit is de nieuwe definitie van het begrip loondagen. Deze nieuwe uitleg zorgt voor chaos. Voor werkgevers betekent het namelijk dat zij hun loonstaten van de afgelopen jaren moeten herberekenen. Bah!

Minister De Geus heeft een nieuwe uitleg gegeven over het begrip loondagen. Hierover bestond namelijk nogal wat onduidelijkheid. De vraag was of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) premies mag heffen over bijvoorbeeld het loon van vakantie- en ziektedagen.

Terugwerkende kracht
Volgens de nieuwe definitie zijn loondagen dus ook dagen waarop niet wordt gewerkt, maar waarover wel loon wordt betaald. Het gaat dus om vakantie, ziekte, zwangerschap of bevalling, ouderschapsverlof en schorsing van werknemers (met behoud van loon). De nieuwe regel geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1995. Voor veel werkgevers betekent dit dat zij hun loonstaten van de afgelopen jaren moeten herberekenen. Chaos dus!

Rechtszaken
Na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2001 zijn er veel rechtszaken aangespannen tegen het UWV. Deze rechtszaken hadden allemaal te maken met de onduidelijkheden rondom het begrip loondagen. De verduidelijkte definitie van dit begrip sluit aan bij de huidige werkwijze van de uitkeringsinstantie.

Reageer op dit artikel