nieuws

Doorwerken tot ons 65ste jaar? Liever niet!

Faciliteren

Slechts 21 procent van de Nederlandse werknemers wil doorwerken tot het 65ste levensjaar. Ongeveer 40 procent zegt hiertoe wel in staat te zijn. Thuissituatie, gezondheid en werkdruk bepalen of men door wil werken tot z’n 65ste.

Slechts 21 procent van de Nederlandse werknemers wil doorwerken tot het 65ste levensjaar. Ongeveer 40 procent zegt hiertoe wel in staat te zijn. Thuissituatie, gezondheid en werkdruk bepalen of men door wil werken tot z’n 65ste. Dit blijkt uit de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2005, die is afgenomen onder ruim 23.000 Nederlandse werknemers. De NEA werd uitgevoerd door TNO en CBS.

De sterkste voorspellers van ‘door willen werken’ zijn alleenstaand, een goede gezondheidstoestand, een niet al te hoge werkdruk en goede arbeidsvoorwaarden.

Werknemers zonder partner willen vaker (25 procent) doorwerken dan die mét een partner (19 procent). Van de werknemers met een goede gezondheid wil 27 procent langer doorwerken, terwijl van de werknemers met een matige of slechte gezondheid slechts 18 procent wil doorwerken.
De inhoud van het werk speelt natuurlijk ook een rol in het wel of niet door willen werken. Werknemers die een hoge werkdruk ervaren staan niet te springen om zo lang door te werken (18 procent wil wel). Van degenen bij wie de werkdruk ‘redelijk’ is, wil 24 procent doorwerken. Van de werknemers die tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden wil 31 procent doorwerken, van hun ‘tegenpolen’ wil slecht 19 procent dit.

Veel werknemers – vooral jongeren – weten nog niet zo goed of ze wel of niet willen doorwerken tot hun 65ste jaar. Naarmate mensen ouder worden, neemt de wil tot doorwerken af. Aan de andere kant is bij de werkende 60-plussers de animo om langer door te werken wél aanwezig.

Reageer op dit artikel