nieuws

Een veilige werkplek

Faciliteren

Geweld op het werk neemt toe. In de afgelopen vier jaar steeg het aantal werknemers dat te maken kreeg met intimidatie door klanten van 21 naar 27 procent en het aantal gevallen van lichamelijk geweld van 7 naar 9 procent. Hoe kan geweld op de werkplek aangepakt worden? Drie punten zijn belangrijk.

Geweld op het werk neemt toe. In de afgelopen vier jaar steeg het aantal werknemers dat te maken kreeg met intimidatie door klanten van 21 naar 27 procent en het aantal gevallen van lichamelijk geweld van 7 naar 9 procent. Hoe kan geweld op de werkplek aangepakt worden? Drie punten zijn belangrijk.

1. De werkplek van medewerkers die in direct contact staan met de klant veilig maken
Bekijk de werkplek eens goed: is het een open of gesloten werkplek? Zijn er collega’s dicht in de buurt? Kan de balie dieper worden gemaakt of kan er glas tussen medewerker en klant?

2. Een protocol opstellen voor alle medewerkers over de manier van omgaan met geweld
Het protocol moet medewerkers duidelijk maken hoe ze moeten handelen bij geweld. Er moet in staan wat zij kunnen doen bij geweld, wat collega’s kunnen doen en hoe de nazorg is geregeld.

3. Een training geven voor medewerkers die rechtstreeks contact met klanten hebben
Deze medewerkers moeten getraind worden in vaardigheden en gesprekstechnieken om met lastige klanten om te gaan. Ze moeten leren inschatten wanneer een contact de verkeerde kant op gaat en wanneer ze hulp moeten inschakelen. Afhankelijk van het soort organisatie kunnen zij ook leren geweld te ontwijken of op te vangen.

 

Reageer op dit artikel