nieuws

Elektronische handtekening onder CAO

Faciliteren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat als eerste overheidsorganisatie in Nederland gebruikmaken van een door de wet erkende elektronische handtekening. Die handtekening wordt toegepast bij CAO’s.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat als eerste overheidsorganisatie in Nederland gebruikmaken van een door de wet erkende elektronische handtekening. Die handtekening wordt toe-gepast bij CAO’s.

De gekwalificeerde elektronische handtekening is wettelijk gelijk aan de handgeschreven handtekening. Hij voldoet aan de hoogste Europese eisen en is in heel Europa geldig.

De elektronische handtekening wordt eerst toegepast bij online aanmelding en afhandeling van CAO’s. Via een interactieve website kunnen CAO-partijen en -secretariaten hun CAO aanmelden bij het ministerie. Het ministerie bekijkt vervolgens of de CAO voldoet aan de eisen voor rechtsgeldigheid. De website met elektronische handtekening betekent een administratieve lastenvermindering.

Reageer op dit artikel