nieuws

Elektronische handtekening wettelijk geregeld

Faciliteren

De elektronische handtekening wordt wettelijk geregeld en wordt daarmee gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening.

De elektronische handtekening wordt wettelijk gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. De regering heeft onlangs ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie.

ELEKTRONISCH ZAKENDOEN

Het gebruik van de erkende digitale handtekening maakt het mogelijk om officiële documenten en contracten via bijvoorbeeld internet af te sluiten. Nu moeten partijen nog bijeenkomen om een overeenkomst met een handmatige signatuur te wettigen, terwijl het voortraject voor een groot deel per e-mail of ander elektronisch medium kan worden geregeld. Met de elektronische handtekening is elektronisch zakendoen van begin tot eind mogelijk.

BETROUWBAARHEIDSEISEN

Het wetsvoorstel regelt de eisen waaraan de digitale handtekening moet voldoen om voldoende betrouwbaar te zijn. Dit houdt in dat de elektronische handtekening uniek moet zijn, en exclusief verbonden aan de ondertekenaar; het zal daardoor mogelijk zijn de ondertekenaar te identificeren. De eigenaar van de handtekening heeft exclusieve controle over de handtekening; wijzigingen door anderen kunnen niet onopgemerkt worden aangebracht.
In de eisen is bewust niet gekozen voor een bepaalde techniek om elektronische handtekeningen aan te maken, om de technische ontwikkeling niet te belemmeren.

CERTIFICAAT

Het wetsvoorstel regelt ook de rol en verantwoordelijkheid van zogenoemde ‘certificatiedienstverleners’. Zij koppelen een unieke code aan een persoon en leggen dit vast in een digitaal certificaat. Daarmee wordt de rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening verzekerd.

Bron: Ministerie van Justitie.

Reageer op dit artikel