nieuws

Foto en e-mailadres werknemer niet zomaar op internet

Faciliteren

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft ‘richtsnoeren’ opgesteld voor de publicatie van persoonsgegevens op internet. Deze richtsnoeren hebben voor werkgevers grote gevolgen, want namen, e-mailadressen of foto’s van werknemers mogen niet zondermeer op de website van het bedrijf worden geplaatst.

Een verkeerde opmerking op een internetforum of een vervelende foto op een website, kan mensen jarenlang achtervolgen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft daarom ‘richtsnoeren’ opgesteld voor de publicatie van persoonsgegevens op internet. Deze richtsnoeren hebben voor werkgevers grote gevolgen, want namen, e-mailadressen of foto’s van werknemers mogen niet zondermeer op de website van het bedrijf worden geplaatst.

Personeelslog.nl heeft zich in het uitgebreide document met de richtsnoeren verdiept. Het weblog ontdekte dat in principe elke werkgever met een website, te maken kan krijgen met de nieuwe regels. Het CBP heeft namelijk een zeer ruime definitie van het begrip persoonsgegevens.

Uit het artikel in Personeelslog blijkt dat werkgevers die namen, functies of e-mailadressen van werknemers op internet zetten, vooraf toestemming moeten vragen van de individuele medewerkers. Dat geldt ook voor foto’s van medewerkers, omdat daaruit ‘iemands ras kan worden afgeleid’.

Over de richtsnoeren gaat het CBP nog consultatierondes houden bij verschillende organisaties. Na die rondes zullen de richtsnoeren eventueel worden aangepast en vervolgens vastgesteld.

Dan gelden de richtsnoeren als ‘beleidsregels voor het uitoefenen van toezicht’. Dat betekent dat het CBP werkgevers op de vingers kan tikken bij klachten over schending van de richtsnoeren.

Bron: Personeelsnet.nl

Reageer op dit artikel