nieuws

Gehandicapt zijn en werk

Faciliteren

In deze tijd is het voor veel mensen moeilijk om een baan te vinden. Voor mensen met een arbeidshandicap is het echter altijd moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Commissie het Werkend Perspectief wil hier iets aan veranderen.

In deze tijd is het voor veel mensen moeilijk om een baan te vinden. Voor mensen met een arbeidshandicap is het echter altijd moeilijk om aan het werk te komen en te blijven.  Commissie het Werkend Perspectief wil hier iets aan veranderen.

Twee op de drie leidinggevenden zegt dat een arbeidsgehandicapte sollicitant veel minder kans heeft om aangenomen te worden dan een sollicitant zonder handicap. Dit blijkt uit een onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief. Deze commissie is in 2003 opgesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel: randvoorwaarden creëren waardoor zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap aan het werk kunnen komen of blijven.

Onderzoek
Aan het onderzoek deden 1300 leidinggevenden, werknemers, werkende en werkzoekende arbeidsgehandicapten mee. Wanneer ben je nu precies arbeidsgehandicapt? Als je een werknemer bent die door gezondheidsproblemen niet aan het werk kan komen en blijven. Voorbeelden hiervan zijn verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen.

Kansen
Werknemers maar ook de gehandicapten zelf schatten hun kansen op werk laag in. Zo denkt driekwart van de gehandicapten dat mensen als zijzelf een kleinere kans hebben om aangenomen te worden. Ook blijkt dat een op de drie gezonde werknemers liever samenwerken met een gezonde collega. Een kwart van de leidinggevenden zegt dat het op hun afdeling niet mogelijk is om samen te werken met een gehandicapte.

Vooroordelen
De mindere kansen voor mensen met een arbeidshandicap hebben voor een deel te maken met vooroordelen. In de beleving van leidinggevenden melden chronisch zieke werknemers zich vaker ziek dan ‘gezonde’ werknemers. Ook wordt gedacht dat mensen met psychische klachten een stuk minder productief zijn. Uit bepaalde studies blijkt echter dat werknemers met een handicap of beperking helemaal niet minder productief zijn.

Ontwikkeling
Om iets te doen aan deze negatieve beeldvorming gaat de Commissie het Werkend Perspectief verschillende activiteiten ontwikkelen om de kansen op werk voor arbeidsgehandicapten te vergroten. Een belangrijk instrument daarbij wordt de website www.eerstehulpbijwerk.nl. Via deze site vindt je allerlei informatie van ruim 200 niet-commerciële sites op het gebied arbeid, sociale zekerheid, reïntegratie en ziekteverzuim. Informatie over de commissie zelf vind je via www.werkendperspectief.nl.

Reageer op dit artikel