nieuws

Geluiden niet goed voor prestatie

Faciliteren

Muziek heeft geen positief effect op de prestaties van werknemers.

Muziek heeft geen positief effect op de prestaties van werknemers. Dat blijkt uit experimenteel onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant.

GELUID STOORT GEHEUGEN

Het onderzoek naar de effecten van muziek op de werkvloer werd verricht in opdracht van de stichting Bestrijding Akoestische Vervuiling (BAM), die tot doel heeft ongewenste geluiden af te schaffen of te beperken. De onderzoekers stelden 59 personen bloot aan diverse soorten geluid en muziek en lieten hen ondertussen diverse taken verrichten. Het blijkt dat mensen taken die een beroep doen op het geheugen, aanzienlijk beter verrichten zonder geluid. Bij overige taken werden geen belangrijke verschillen gevonden. Het maakte bij de geheugentest overigens niet uit of mensen naar radio, spraak of klassieke muziek luisterden: in alle gevallen scoorden de proefpersonen slechter dan de personen die taken in stilte volbrachten.

Reageer op dit artikel