nieuws

Grip op risico’s bij ziekteverzuim

Faciliteren

Wie bij langdurig verzuim van een werknemer gebruikmaakt van de cd-rom ‘Grip op risico’s bij ziekteverzuim’ krijgt vijf verschillende waarschuwingen op zijn scherm als herinnering aan een bepaalde werkgeversverplichting. Het programma werkt daardoor als digitale bewaker van de rechten en plichten van een werkgever.

Wie bij langdurig verzuim van een werknemer gebruikmaakt van de cd-rom ‘Grip op risico’s bij ziekteverzuim’ krijgt vijf verschillende waarschuwingen op zijn scherm als herinnering aan een bepaalde werkgeversverplichting. Het programma werkt daardoor als digitale bewaker van de rechten en plichten van een werkgever.

De Wet verbetering poortwachter zorgt voor zwaardere administratieve lasten voor ondernemers en meer financiële risico’s. Daarom is het belangrijk de vele wettelijke bepalingen goed na te leven. De cd-rom (met een bijbehorend boekje) bevat naast het waarschuwingsprogramma veel praktische informatie over rechten en plichten. Ook staan er praktische checklists, protocollen en stappenplannen op.

De cd-rom is alleen stand-alone te gebruiken en wordt regelmatig geactualiseerd. Bestellen: www.groenendaal-uitgeverij.nl.
.

Reageer op dit artikel