nieuws

Hulp bij dramatische gebeurtenissen

Faciliteren

Vervelende gebeurtenissen kunnen ook op de werkplek toeslaan. Vaak zal dan een beroep worden gedaan op de spil van de organisatie.

Vervelende gebeurtenissen kunnen overal toeslaan, ook op de werkplek. Een collega die een dierbare verliest, een bedrijfs- of verkeersongeval waar werknemers bij betrokken zijn. Vaak zal dan een beroep worden gedaan op de spil van de organisatie.

HOUD JE HOOFD KOEL

In geval van dramatische gebeurtenissen kan op jou een beroep worden gedaan. Je zult dingen moeten regelen en collega’s kunnen ook naar jou toekomen voor emotionele steun. Reacties op nare gebeurtenissen kunnen uiteenlopen: mensen kunnen zich afsluiten, in paniek raken of verkeerd geplaatste grappen maken. In pijnlijke, emotionele situaties is het zaak om je hoofd koel te houden. Ook zullen er praktische dingen moeten worden geregeld.

ADRESSENLIJST

Een van de taken die je kunt hebben, is het inlichten van betrokkenen. Een actueel overzicht van namen, contactpersonen, telefoonnummers en persoonlijke omstandigheden is onmisbaar op het secretariaat. Je kunt een zogenaamde emergency-lijst maken, waarop de medewerkers aangeven wie er ingelicht moet worden in geval van een drama. De lijst zul je regelmatig (een à twee keer per jaar) moeten updaten om pijnlijke situaties, bijvoorbeeld als gevolg van scheiding, te voorkomen.

NAZORG

Een dramatische gebeurtenis maakt sterke indruk, en niet alleen op de direct betrokkenen. Werknemers kunnen de behoefte hebben, vaak nog maanden na een gebeurtenis, om hierover te kunnen praten. Het regelen van een goede nazorg is dan ook essentieel. Als secretaresse kun jij:

  • Praten en vooral luisteren naar de collega’s die betrokken zijn geweest bij het incident.
  • De coördinatie van de afhandeling op je nemen, door bijvoorbeeld een schoonmaakploeg in te schakelen, een personeelsbijeenkomst te organiseren, in overleg met het management professionele nazorg in te schakelen.
  • De medewerkers na het gebeuren in kleine groepjes bij elkaar brengen en laten praten over wat er gebeurt is en wat daarvan de invloed is op hun persoonlijke situatie.
  • Contact houden met betrokkenen en nabestaanden en bekijken hoe je (met de organisatie) hen eventueel van dienst kunt zijn.
  • Ondersteuning bieden bij de zakelijke afhandeling van het incident.

Bron: Adviesboek Persoonlijk Support

Reageer op dit artikel