nieuws

Lekker lang met vakantie steeds lastiger

Faciliteren

De economie groeit, en daarmee ook de vraag naar personeel. Terwijl sommige werknemers langer thuisblijven, gaat één op de vijf juist korter met vakantie vanwege de drukte op het werk. Lang vakantie nemen wordt dan als lastig ervaren, al was het alleen maar om de achterblijvende collega’s niet met nog meer werk op te zadelen.

De economie groeit, en daarmee ook de vraag naar personeel. Terwijl sommige werknemers langer thuisblijven, gaat één op de vijf juist korter met vakantie vanwege de drukte op het werk. Lang vakantie nemen wordt dan als lastig ervaren, al was het alleen maar om de achterblijvende collega’s niet met nog meer werk op te zadelen.

Dat blijkt uit een online onderzoek van het Economisch Bureau van de Postbank waar 27.500 mensen aan hebben meegedasan. Voor 68 procent is deze drukte overigens geen reden om korter met vakantie te gaan.

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat de helft van de werknemers vaak of altijd te veel werk heeft. Lang vakantie nemen wordt dan als lastig ervaren, al was het alleen maar om de achterblijvende collega’s niet met nog meer werk op te zadelen. Ook het gevoel onmisbaar te zijn kan een reden vormen korter met vakantie te gaan. De keuze voor meer werken en minder vakantie kan uiteindelijk ook de baas tevreden stemmen en de werknemer een mooie bonus opleveren.

Reageer op dit artikel