nieuws

Loon naar werken, een goede idee?

Faciliteren

Prestatiebelonen. Er zijn nog maar weinig bedrijven die het doen, maar er wordt veel over gepraat. Is het een slim plan om beter of minder presteren van medewerkers rechtstreeks in het salaris uit te drukken? Enkele voor- en nadelen van prestatiebelonen op een rijtje.

Prestatiebelonen. Er zijn nog maar weinig bedrijven die het doen, maar er wordt veel over gepraat. Is het een slim plan om beter of minder presteren van medewerkers rechtstreeks in het salaris uit te drukken? Enkele voor- en nadelen van prestatiebelonen op een rijtje.

De voordelen
– Beter presteren
Werknemers kunnen er beter door gaan presteren. Hiervoor is prestatiebeloning alleen echter onvoldoende, het moet worden ingebed in een goed HRM-systeem. De werknemers moeten duidelijke feedback krijgen en op een goede manier worden aangestuurd.
– Goed voor werving en binding
Het kan de werving en binding van personeel verbeteren. Sommige werknemers werken liever in een organisatie die aan prestatiebeloning doet. Het biedt een mogelijkheid om mee te adverteren. En een kans om goede presteerders, omdat ze beter beloond worden, aan de organisatie te binden.
– Grip op salarisuitgaven
Door mensen selectiever te belonen, komt er meer grip op de salarisuitgaven. Via bonussen kunnen de salarisuitgaven voor een deel gekoppeld worden aan de winst van een onderneming. Dan wordt er meer betaald als het bedrijf het beter kan hebben.
– De bedrijfscultuur wordt meer resultaatgericht
Waarden als het leveren van individuele prestaties en het op de voorgrond durven treden, worden door prestatiebeloning versterkt. Zo is Philips onder andere door prestatiebeloning van een voornamelijk defensieve, ambtelijke organisatie veranderd in een marktgerichter, agressiever bedrijf. Ook Kema is bezig met een overgang van overheidscontroleur naar ondernemend bedrijf en probeert ondernemende activiteiten te stimuleren en te belonen.

De nadelen
– Veel werk
Het invoeren van prestatiebeloning vergt veel werk en het is moeilijk goed te doen. En wie het niet goed doet, wordt er vooral slechter van. Mensen raken gedemotiveerd omdat ze het systeem niet eerlijk vinden, of geen of te weinig invloed hebben op datgene waarvoor ze beloond worden.
– Meer competitie
De competitie tussen medewerkers wordt versterkt, wat ook negatief kan uitwerken. Het kan dan ten koste gaan van de samenwerking en de sfeer in het bedrijf.

Reageer op dit artikel