nieuws

Nieuwe boekhoudregels voor 2005

Faciliteren

Is het bedrijf waar jij werkt al helemaal voorbereid op de nieuwe boekhoudregels? Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de financiële managers in Nederland nog niet klaar is voor de nieuwe standaard.

Is het bedrijf waar jij werkt al helemaal voorbereid op de nieuwe boekhoudregels IFRS? Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de financiële managers in Nederland nog niet klaar is voor de nieuwe standaard.

Amerikaans
Volgens de directeur van het onderzoeksbureau, Frans Hoekman, zien veel bedrijven de nieuwe regels vooral als een probleem van de financiële afdeling. IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. Vanaf 2005 moeten beursgenoteerde bedrijven hun financiële cijfers rapporteren volgens deze nieuwe standaard. De vernieuwde regels lijken op de Amerikaanse boekhoudmethode, maar op bepaalde onderdelen zijn ze anders dan de Nederlandse regelgeving. Deze verschillen zijn dusdanig, dat de winst van Nederlandse bedrijven onder IFRS waarschijnlijk tientallen procenten verschilt van de winst die volgens de huidige Nederlandse boekhoudmethode wordt berekend. Gemiddeld valt de winst volgens de Amerikaanse regels 66 procent lager uit, blijkt uit onderzoek.

Voorbeelden
Wat verandert er nu precies met het nieuwe IFRS-systeem? Bij grote bedrijven wordt gewerkt met de post ‘onderhanden werk’. Nederlandse bedrijven zijn gewend om de winst aan het eind van een project te nemen. Dit mag niet meer onder IFRS. Hierbij moet tussentijds winst worden genomen. Als de helft van een project is afgerond, dan moet de helft van de winst worden genomen. Ook de kostprijs moet dan berekend zijn. En de kostprijs in Nederland ligt veel hoger dan in de IFRS-standaard. Onder de nieuwe regels mogen posten als ‘overhead’ niet meer bijgeteld worden. De kostprijs wordt lager en daarmee ook de waarde van de voorraden op de balans.

De nieuwe boekhoudregels gaan per 2005 in, maar vanaf 2004 moet al volgens de regels van IFRS gerekend worden. Dit omdat er op die manier vergelijkingen gemaakt kunnen worden in 2005. Het komt er dus op neer dat de financiële en administratieve systemen en processen al eind 2003 op IFRS moeten zijn voorbereid. En of dit ook gaat lukken, daar maakt het onderzoeksbureau zich zorgen over.

Reageer op dit artikel